Hvilken farve er du?

Læs om alle farveenergierne, hvordan de udtrykker sig både positivt og negativt.

Prøv om du kan se hvilke farver der dominerer din personlighed. Du vil typisk have en primær farve, og være under kraftig indflydelse af to andre farver.

Hvad er vigtigst for dig?

Rød

Din krop, hvad du ser, kan berører, lugte, smage, høre. Dit sexliv. Fysiske mål.

Orange

Dit forhold til alle dine venner. Dit ønske om at træffe mange, nye, interessante mennesker. Din glæde over god mad og drikke i selskabeligt samvær.

Gul

Dit intellektuelle liv. Dine interessante studier. Dit interessante arbejde. Din glæde over godt samarbejde.

Grøn

Din glæde over økonomisk sikkerhed. Din tryghed med familien. Din glæde ved at glæde andre. Din glæde over at have et pænt hjem.

Blå

Dit behov for ro og orden. Din evne til at lede og organisere. Din evne til at have overblikket og kunne planlægge fremtiden. Dit behov for skønhed i alt du omgiver dig med.

Indigo

Din evne til at forstå noget du aldrig har lært, set eller hørt før. Din stærke tro på “noget” i dig selv. Din stærke og fantasifulde drømme om fremtiden. Din stærke tro på, at du har en indre styrke som vil hjælpe dig.

Violet

Din fantastiske evne til at forestille dig nye ideer. Dit ønske om at skrive, male og komponerer, alt som udtrykker noget i dig. Din evne til at føle en åndelig inspiration i alt som er til. Din evne til at føle dig kaldet eller inspireret af en højere magt.

Læs uddybende om hver enkelt farve

Back to top