Kroppen er mere

Chakra – dit energi system

Chakra er sanskrit og betyder energihjul. Chakrerne er forbindelsesleddet mellem krop og sjæl.
Der findes syv store chakra og mange mindre.

Icon

Et chakra er en energimæssig genpart af fysiske kirtler, organer, led og muskler. De 7 hoved chakra befinder sig ved siden af en hormonel kirtel. Gennem et indre kredsløb trækkes energien ind til chakrerne og fordeler sig videre til kroppen. Chakrerne har to aspekter, det ene hører til den fysiske balance, det andet til den bevidsthedsmæssige udvikling.

Icon

Vores fysiske krop regenererer og får energi ikke bare fra føde og gennem åndedrættet, men også ved at modtage den universelle livskraft på sanskrit kaldet ”prana”. Via auraen trækkes Prana ind i kroppen gennem chakrerne. Toksiner, negative tankemønstre og
negative følelser forlader den fysiske krop via chakrerne. Hvis energien ikke flyder frit bliver chakrerne blokeret gennem fastholdte negative tanker og toksiner, dette kan på sigt fører til fysiske sygdomme.

Icon

Energien i et chakra ligner et hjul som kører rundt hurtigere end du kan se med det blotte øje. Betragter du det 10- 12 cm fra kroppen, kan du se at energi kommer ind i chakret som en hvirvelvind. Du kan opnå kontakt med de forskellige chakrer både for- og bag på kroppen. Selve chakret ligner i sin opbygning irisen i et øje.

Icon

Dine tanker kontrollerer energi flowet inden i og omkring dig. Hvad du tænker bestemmer hvordan du føler dig og hvad du oplever. Det du tænker eller bekymre dig mest om – penge, spiritualitet, parforhold osv. – påvirker dine chakra. Dine chakra udstråler og modtager energi konstant. Hvis du holder på negative tanker, bliver dine chakra “grumset” og uklare af dårlig energi. Frygt og negativitet gør chakras uklare, indskrumpede eller opsvulmet.

Chakra oversigt

Chakra er betegnelse for syv energicentre der udspringer langs rygraden og i hovedet og udmunder på kroppens forside.
De tre nederste står for det ubevidste, det dyriske, og de står for følelserne og den indre verden.

De tre øverste står for det bevidste, det instinktive og den ydre verden. Det midterste hjerte chakra står for balance og for at skulle forene det ubevidste med det bevidste.

Chakra
Betydning
Symboliserer
Farve
1. Rod
Overlevelse
Rod/basis
Rød
2. Hara
Sansning
Center
Orange
3. Solar Plexus
Kraft
Emotioner/følelser
Gul
4. Hjerte
Hjerte
Kærlighed
Grøn
5. Hals
Kommunikation
Renhed
Blå
6. Pineal (3. øje)
Klarsyn
Intuition
Indigo
7. Krone
Ånd
Indsigt
Violet

Chakrerne hører sammen i par, de er som magnetiske modpoler der tiltrækker og frastøder hinanden. Når et chakra er i ubalance, skal man også se på dets modpart for at afbalancere systemet.

Solar Plexus – Hals
Rod – Krone

Sacral – Pineal
Hjerte – øvre Hjerte

Chakrerne har en slags cyklus, gennem livet gennemgår vi en bearbejdning af de syv hovedchakrer. Det er perioder på 7 år hvor vi gennemlever livsprocesser og udvikler personlige egenskaber.

Rod 0-7 år

I denne alder udvikles især rod chakret som er vores basale behov og overlevelse. Vi lærer at gå, spise, sidde, kravle, tale og gå i skole.

Sacraal 7-14 år

I denne alder udvikles især sacral chakret, og en begyndende seksualitet. Vi bliver bevidste om vore egne behov og tænker på vor videre vej frem i livet.

Solar plexus 14-21 år

I denne alder udvikles især Solar plexus, og vores selvværd og forhold til andre. Vi får kærester og gør seksuelle erfaringer, indgår i grupper og omgås andre i forskellige sammenhænge.

Hjerte – 21-28 år

I denne alder udvikles især hjerte chakra, og vi overvejer om vi valgte rigtigt i forhold til uddannelse, partner og job. Vi er nu ansvarlige for os selv og mange stifter familie.

Hals 28-35 år

I denne alder udvikles især hals chakra og vi lytter til vor indre stemme. Har vi gjort det vi helst ville. Mange forhold både kærligheds og jobmæssige brydes op, vi begynder måske på en ny kreativ hobby.

Pineal 35-42 år

I denne alder udvikles især pineal chakra og vi går dybere med tingene, og ser virkelig indad. Mange oplever en krise omkring 40 års alderen, hvor livet tages op til revision.

Krone 42-49 år

I denne alder udvikles især krone chakra, og vi er nu blevet rigtig “voksne” og har gennemlevet markante ændringer i livet. Ofte har vi nu en større indre ro og følelse af at have fundet sin plads.

Chakras kan have varierende aktivitets niveau, når de er ”åbne” anses de for at være i fuld vigør. Ideelt set ville vore chakra fungerer optimalt og bidrage til vores helse og væren.

Vore instinkter ville balancere med vore følelser og tanker. Det er dog generelt ikke tilfældet for de fleste af os.

Nogle chakra er ikke åbne nok, de er underaktive og andre chakra er overaktive som et forsøg på at afbalancere de underaktive.

Der findes en del metoder til at afbalancere chakras. De fleste teknikker bruges til at åbne chakras, da det ikke giver mening at prøve at dæmpe de overaktive, som kompenserer for de underaktive.

Den eneste måde man kan afbalancere overaktive chakras på er ved at åbne de chakras som de forsøger at ”hjælpe”.