Aura

Auraen ligger som en ekstra hud uden om kroppen, den er et energifelt som rummer følelser og tanker.
Auraen kan af clairvoyante ses som farver, mens andre nok vil kalde det din udstråling.

Auraen består af fem lag:

Den fysiske krop

Æterlegemet

– det ligger lige udenpå den fysiske krop, det kaldes også den fysiske dublet eller helselegemet. Det er i æter legemet at chakras, meridianbaner og akupunkturpunkter findes. I æterlegemet kan man konstatere fysiske og psykiske ubalancer før de manifesterer sig i kroppen som sygdomme.

Astrallegemet

– kaldes også det emotionelle legeme. Det rummer alle vore bevidste og ubevidste følelser, men ikke proportionssans

Mentallegemet

– er skabt af mentalt stof, det rummer vores intelligens, logiske sans og indlæringsevne

Kausallegemet

– er vores åndelige legeme som rummer åndelige og spirituelle muligheder

Gennem chakraerne strømmer livsenergi udefra og ind i kroppen, hvor den fordeles via meridiansystemet. Ved balance vil alle lag i auraen (følelser og tanker) være uden blokeringer, energien vil flyde frit og alle meridianer vil få energi og dermed vil også alle organer få livsenergi. Denne situation er dog ikke særlig almindelig forekommende i vores samfund.